Chương trình OCOP

Cập nhập tin tức Chương trình OCOP

Chú trọng phát triển thương hiệu Chè Phú Thọ để ngày càng vươn xa

Phú Thọ phấn đấu đến năm 2025, tăng thêm tối thiểu 5 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh chè đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”.

Đang cập nhật dữ liệu !