Chiến lược thông tin đối ngoại 2013-2020: Góp phần nâng cao vị thế Việt Nam

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách đồng bộ, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Sáng ngày 21/12/2017, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 2013-2017 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020.

Hội nghị thu hút sự tham gia của 500 đại biểu là đại diện UBND các tỉnh, thành phố, đại diện các bộ, ngành và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đoàn Công Huynh, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại cho rằng: Trong những năm qua, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 (Chương trình hành động), việc nhận thức về công tác thông tin đối ngoại đã được nâng lên một bước cả ở Trung ương và địa phương.

Các hội nghị tập huấn, quán triệt các văn bản chỉ đạo và quản lý nhà nước, hướng dẫn triển khai công tác thông tin đối ngoại đã giúp hàng nghìn cán bộ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Bộ máy, hệ thống các cơ quan chuyên trách/kiêm nhiệm về thông tin đối ngoại được kiện toàn, các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường, ngày càng đông đảo, đa dạng, hoạt động hiệu quả hơn, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai công tác thông tin đối ngoại một cách đồng bộ, tích cực, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu rõ và hiểu đúng về Việt Nam.

Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới; góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam; khuyến khích động viên đồng bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước, ông Đoàn Công Huynh nhấn mạnh.

Đánh giá sơ kết Chương trình hành động giai đoạn 2013-2017, ông Mai Ánh Hồng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, cho biết: Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động, các bộ, ngành, địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bước đầu thực hiện được mục tiêu đề ra.

Các bộ, ngành, địa phương đã bước đầu hoàn thiện được hành lang pháp lý, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành nhiều văn bản, quy hoạch, kế hoạch, chương trình công tác về thông tin đối ngoại, ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Bước đầu đã bố trí được cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm để triển khai hoạt động công tác thông tin đối ngoại; Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin đối ngoại cũng được chú trọng và làm tốt trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã cùng phối hợp đón, hướng dẫn và tạo điều kiện cho hàng nghìn phóng viên nước ngoài vào Việt Nam hoạt động báo chí, viết bài, đưa tin quảng bá về đất nước, con người và thành tựu của Việt Nam.

Các cơ quan báo chí lớn (VTV, TTXVN, VOV) và mạng lưới các cơ quan thường trú tại nước ngoài luôn bám sát các sự kiện lớn của đất nước để sản xuất tin, bài, chuyên mục, chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam, giới thiệu tiềm năng của từng địa phương làm cầu nối cho đầu tư, hợp tác, phát triển.

Đồng thời, công tác đấu tranh, giải thích làm rõ các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch trong thời gian qua cũng được phối hợp thực hiện tốt; Công tác nắm bắt thông tin sai lệch cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả theo chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các bộ, ngành, địa phương cũng đã thực hiện tốt việc tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài thông qua cổng thông tin điện tử, qua phát thanh truyền hình và thông qua các sản phẩm thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, lịch sử của Việt Nam thông qua từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại như hiệu lực quản lý nhà nước chưa cao, sự phối hợp công tác còn thiếu nhịp nhàng; nội dung thông tin đối ngoại còn hạn chế, chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu chiều sâu, thiếu sức thuyết phục và chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế; chưa sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông hiện đại phục vụ công tác thông tin đối ngoại và lực lượng cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng nghiệp vụ, ông Hồng nhấn mạnh.

Trong những năm tới, tình hình khu vực và thế giới sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, khó lường, nhất là tình hình Biển Đông. Giai đoạn 2018-2020 cũng là giai đoạn có nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước. Vì vậy, trong giai đoạn 2018-2020, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy các kết quả công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua, đồng thời triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại bám sát những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước; bám sát các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng của đất nước; phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương để xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, nhạy cảm và tạo sự đồng thuận trong nước, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại trọng tâm trong thời gian tới, đạt được mục tiêu Chương trình hành động đã đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu được chia sẻ kinh nghiệm triển khai công tác tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh biển, hải đảo Việt Nam của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Kinh nghiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của Sở TT&TT Quảng Nam, Kiên Giang; Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lớn của đất nước của Sở TT&TT Đà Nẵng; Hiệu quả trong việc phối hợp báo chí nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại….

Đoàn Hạnh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !