bụi mịn

tin tức về bụi mịn mới nhất

Người dân thế giới mất hơn 2 năm tuổi thọ vì ô nhiễm không khí
 

16/06/2022

Nghiên cứu cho thấy ô nhiễm không khí làm giảm hơn 2 năm tuổi thọ của người dân trên khắp thế giới.