biên chung Omicron

tin tức về biên chung Omicron mới nhất

Hà Nội công bố kết quả giải trình tự gen 22 trường hợp tìm biến chủng Omicron
 

30/12/2021

Toàn bộ mẫu bệnh phẩm Hà Nội gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen đều là biến thể Delta, không phải chủng Omicron.