Bắt Giám đốc CDC Hải Dương

tin tức về Bắt Giám đốc CDC Hải Dương mới nhất

Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Giám đốc CDC Hải Dương
 

19/12/2021

Cơ quan điều tra cho rằng ông Phạm Duy Tuyến đã nhận gần 30 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng sau khi ký kết với Công ty Việt Á để mua kit xét nghiệm SARS-CoV-2.