Amidan

Cập nhập tin tức Amidan

Mẹ sợ cắt amidan con sẽ có giọng 'ái nam ái nữ'

Con thường xuyên bị viêm amidan nhưng bà mẹ lại sợ con cắt amidan sẽ bị khàn giọng, nói giọng ái nam ái nữ nên vẫn chưa cắt dẫn đến viêm amidan biến chứng nặng.

Đang cập nhật dữ liệu !