y học cổ truyền

Cập nhập tin tức y học cổ truyền

Liên kết đào tạo giải quyết tình trạng thiếu bác sỹ y học cổ truyền

Để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, phải bắt đầu từ công tác đào tạo, đây chính là chiến lược lâu dài được ngành y tế hướng tới.

Đang cập nhật dữ liệu !