xe hợp đồng chạy quá tốc độ

Cập nhập tin tức xe hợp đồng chạy quá tốc độ

Vụ xe hợp đồng chạy quá tốc độ 2.040 lần/tháng: Chỉ tước phù hiệu là quá nhẹ?

Theo một chủ doanh nghiệp vận tải, với xe chạy quá tốc độ hơn 2.000 lần/tháng, không chỉ thu hồi phù hiệu xe mà cần xem xét phương án tước giấy phép kinh doanh của chủ doanh nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !