xây dựng Nông thôn mới

Cập nhập tin tức xây dựng Nông thôn mới

Đắk Nông: Phát triển hệ thống giao thông góp phần thay đổi diện mạo nông thôn

Những năm qua, chính quyền và nhân dân Đắk Nông đã đồng lòng, chung tay phát triển hệ thống giao thông, góp phần xây dựng nông thôn mới, phục vụ hiệu quả cho việc sản xuất và kết nối giao thương.

Đang cập nhật dữ liệu !