vận chuyển F0 miễn phí

Cập nhập tin tức vận chuyển F0 miễn phí

Những người vượt hàng nghìn cây số ra Hà Nội hỗ trợ F0

Đón F0 tại nhà, nhanh chóng cấp cứu, cấp bình oxy nếu cần, vận chuyển F0 nặng chuyển tuyến trên, các thành viên  Đội Thiện nguyện Nhất Tâm từ TP.HCM ra Hà Nội tham gia hỗ trợ vận chuyển F0 chia sẻ đó là sự tri ân

Đang cập nhật dữ liệu !