Tiết kiệm từ cái tủ lạnh

Tổ chức khoa học sẽ tiết kiệm được những chi phí điện, nước, nhất là thức ăn thừa nếu được bảo quản tốt sẽ chế biến thành món ngon khác.

Đang cập nhật dữ liệu !