tư duy

Cập nhập tin tức tư duy

Điểm nổi bật của công tác tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 là đổi mới tư duy, nhận thức

Nổi bật của công tác tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2022 đó là đã đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp tiếp cận công tác của CSGT: lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT…

Đang cập nhật dữ liệu !