Người chơi Vietlott liên tục trúng số, lại có người vừa trúng Jackpot gần 3,4 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 17/11, Vietlott tiếp tục tìm được một chiếc vé may mắn của người chơi trúng Jackpot 2, trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Vietlott liên tục ‘nổ’ các giải Jackpot, lại có người trúng hơn 3,7 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 15/11, Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé may mắn của người chơi trúng Jackpot 2, trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Một người vừa trúng Vietlott giải Jackpot hơn 72 tỷ đồng

Duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 72 tỷ đồng vừa được Vietlott tìm thấy tại kỳ quay thưởng tối 13/11. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ tư của tháng 11.

Một người ở TP Hồ Chí Minh vừa trúng Jackpot gần 4 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 8/11, Vietlott đã tìm được tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 11 khi có một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá gần 4 tỷ đồng.

Tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 11 vừa trúng Jackpot gần 4 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 1/11, Vietlott đã tìm được một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá gần 4 tỷ đồng. Người chơi đã trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 11.

2 người ở TP Hồ Chí Minh cùng trúng Jackpot, tiền tỷ phải ‘cưa’ đôi

Tại kỳ quay thưởng tối 15/10, Vietlott đã tìm được hai chiếc vé may mắn cùng trúng Jackpot 2, trị giá hơn 4,3 tỷ đồng. Theo quy định, giải thưởng sẽ được chia đôi cho cả hai chiếc vé trúng thưởng.

Một người ở Hoà Bình chơi Vietlott trúng giải Jackpot gần 5 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 13/10, Vietlott đã tìm được một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá gần 5 tỷ đồng. Người chơi đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ ba của tháng 10.

Trúng giải Jackpot Vietlott, một người ở TP Hồ Chí Minh 'ẵm' hơn 21 tỷ đồng

Duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 21 tỷ đồng vừa được Vietlott tìm thấy tại kỳ quay thưởng tối 2/10. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 10.

Một người ở Hà Nội trúng Vietlott hơn 37 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 1/10, Vietlott đã tìm được một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 1, trị giá hơn 37 tỷ đồng. Người chơi đã trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 10.

Vietlott ‘nổ’ lớn, một người vừa trúng Jackpot gần 100 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 22/9, Vietlott đã tìm được tới 3 chiếc vé may mắn trúng thưởng; trong đó một chiếc vé trúng lớn nhất Jackpot 1, trị giá gần 100 tỷ đồng….

Mua vé Vietlott, một người vừa trúng Jackpot hơn 5,5 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 8/9, Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá hơn 5,5 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc vé trúng jackpot này đã trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 9.

Hai người cùng trúng Jackpot, Vietlott phải ‘cưa đôi’ tiền tỷ

Tại kỳ quay thưởng tối 20/8, Vietlott đã tìm được hai chiếc vé may mắn cùng trúng Jackpot 2, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Giải thưởng phải chia đôi theo quy định.

Vừa có một người trúng Vietlott giải Jackpot gần 50 tỷ đồng

Một người chơi Vietlott vừa trúng Jackpot trị giá gần 50 tỷ đồng tại kỳ quay thưởng tối 19/8. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ hai của tháng 8.

Một người mua vé số Vietlott vừa trúng Jackpot hơn 6,3 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 16/8, Vietlott tìm được duy nhất một chiếc vé may mắn trúng Jackpot 2, trị giá hơn 6,3 tỷ đồng. Người chơi trúng thưởng này đã trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ đầu tiên của tháng 8.

Một người vừa trúng Vietlott giải Jackpot hơn 42 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 28/7, Vietlott lại tìm được chiếc vé may mắn trúng Jackpot 1, trị giá hơn 42 tỷ đồng. Những người chơi trúng thưởng này đã trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ thứ sáu của tháng 7.

Vietlott ‘nổ’ lớn, xuất hiện người ‘ẵm’ giải Jackpot hơn 200 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 14/7, Vietlott đã tìm được tới hai chiếc vé may mắn trúng Jackpot 1 và 2, tổng trị giá gần 210 tỷ đồng. Những người chơi trúng thưởng này đã trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ thứ tư và thứ năm của tháng 7.

Lại có một người vừa trúng Vietlott giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng

Kỳ quay thưởng tối 13/7, Vietlott đã tiếp tục tìm được duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 16 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ ba của tháng 7.

Một người vừa trúng Vietlott giải Jackpot gần 13 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 12/7, Vietlott đã tìm được duy nhất một người chơi may mắn trúng Jackpot 2 trị giá gần 13 tỷ đồng. Người chơi trúng thưởng này đã trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ thứ hai của tháng 7.

Một người vừa trúng Jackpot hơn 66 tỷ đồng, trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên tháng 7

Kỳ quay thưởng tối 6/7, Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 66 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đã trở thành tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 7.

Một người ở Hà Nội vừa trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ khi trúng Jackpot gần 5 tỷ đồng

Tại kỳ quay thưởng tối 31/5, Vietlott đã tìm được duy nhất một người chơi may mắn trúng Jackpot 2 trị giá gần 5 tỷ đồng. Người chơi trúng thưởng này đã trở thành ‘tỷ phú Vietlott’ thứ tư của tháng 5.

Một người vừa trúng Jackpot hơn 37 tỷ đồng

Kỳ quay thưởng tối 25/5, Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 37 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ ba của tháng 5.

2 người cùng trúng Jackpot, tiền tỷ phải chia đôi

Tại kỳ quay thưởng tối qua 14/5, Vietlott đã tìm được tới hai người chơi may mắn cùng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, Hai người chơi này đã trở thành những tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 5.

Vietlott liên tục 'nổ' trước kỳ nghỉ lễ 30/4, lại có một người trúng Jackpot hơn 3 tỷ đồng

Trong vài ngày gần đây, Vietlott liên tục tìm được các chiếc vé Vietlott trúng thưởng của người chơi. Tại kỳ quay thưởng tối qua 28/4, Vietlott lại tìm được duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot 2 trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.

Liên tục có người trúng Vietlott, lại có một người vừa trúng jackpot hơn 36 tỷ đồng

Kỳ quay thưởng tối 27/4, Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 36 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đến từ đâu vẫn chưa được tiết lộ.

Một người vừa trúng Jackpot hơn 5,7 tỷ đồng và trở thành tỷ phú Vietlott

Vietlott đã tìm được duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot 1 trị giá hơn 5,7 tỷ đồng vào tối 26/4. Người chơi của chiếc vé may mắn này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ ba của tháng 4.

Đang cập nhật dữ liệu !