trung thực

Cập nhập tin tức trung thực

Giữ cho mình luôn bí ẩn

Nếu không giữ được sự riêng tư của mình, có nhiều khi mình cũng sẽ không giữ được sự trung thực.

Đang cập nhật dữ liệu !