triết lý nhân sinh

Cập nhập tin tức triết lý nhân sinh

Vì sao nói nghèo không thăm họ hàng, giàu không về quê hương?

Người xưa dạy con cháu thật thấm thía, ngẫm câu Nghèo không thăm họ hàng, giàu không về quê hương lại càng cho thấy bài học ý nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !