trạng nguyên

Cập nhập tin tức trạng nguyên

Ai từng xuất sắc đỗ trạng nguyên nhờ một bài văn chống tham nhũng?

Bước vào kỳ thi Đình, ông đã viết về chủ đề trị nước, an dân và chống tham nhũng. Tác phẩm của ông được vua đánh giá là kiệt tác và lưu truyền làm mẫu cho thế hệ sau học tập.

Đang cập nhật dữ liệu !