Trần Đắc Phu

Cập nhập tin tức Trần Đắc Phu

Có giấy xét nghiệm COVID-19 vẫn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K

Sau khi xét nghiệm, người dân không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, vẫn có khả năng nhiễm SARS-CoV-2 như bình thường

Đang cập nhật dữ liệu !