"Tỉnh Bắc Ninh cần đi sớm một bước so với cả nước"

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tỉnh cần có tầm nhìn xa hơn, đi sớm một bước so với cả nước.
Ngày 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Ninh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều cố gắng, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi để tỉnh tiếp tục phát triển đi lên trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2011-2013, kinh tế Bắc Ninh liên tục tăng trưởng cao và tương đối toàn diện, bình quân đạt 16,1%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đứng thứ 5 toàn quốc và thứ 2 miền Bắc. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, với 407 dự án, tổng số vốn đăng ký 5,6 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu có bước đột phá, năm 2013 ước gấp 5,7 lần mục tiêu Đại hội đề ra. Công tác thu ngân sách đảm bảo cân đối ngân sách địa phương và có điều tiết về Trung ương. Kết cấu hạ tầng đảm bảo, hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư, nâng cấp, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa-an sinh xã hội được tăng cường và có bước phát triển đáng kể.

Những kết quả đạt được đã thể hiện Bắc Ninh đã biết khai thác phát huy tiềm năng, vị thế chính trị, kinh tế của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và các bộ, ngành để phát triển đi lên. - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị Bắc Ninh cần rà lại các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung thực hiện dứt điểm. Thực tế cho thấy, Bắc Ninh còn nhiều việc phải làm, nhiều mâu thuẫn mới nảy sinh cần giải quyết trong quá trình phát triển đi lên. Bắc Ninh có nhiều khu công nghiệp, thu hút lao động không chỉ trong tỉnh mà còn từ các tỉnh bạn, số lượng lao động ngoại tỉnh ngày càng tăng.

Vì vậy, Tổng Bí thư yêu cầu Bắc Ninh cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Muốn vậy, Bắc Ninh cần có tầm nhìn xa hơn, đi sớm một bước so với cả nước, không chỉ cho địa phương mà còn đóng góp cho Trung ương, không chỉ kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ này mà có trách nhiệm để gối đầu cho nhiệm kỳ sau.

Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào những năm 20 của thế kỷ này. Vậy Bắc Ninh cần xác định nội hàm cụ thể của một thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố công nghiệp, đặt trong mối liên kết vùng Thủ đô.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 23 tỷ USD/năm là kết quả đáng mừng, tuy nhiên cần tính đến giá trị và chất lượng tăng trưởng, phát huy tối đa nội lực để phát triển, không phụ thuộc vào bên ngoài.

Về phương hướng sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát triển nhanh nhưng phải bền vững, cùng với phát triển kinh tế, cần chú ý giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Bắc Ninh cần phát huy cho được lợi thế cạnh tranh, đẩy mạnh công nghiệp hóa đi đôi với đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời giữ cho được bản sắc văn hóa Kinh Bắc, cố gắng phát huy ảnh hưởng gia tăng của công nghiệp đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Để đi vào phát triển nông nghiệp công nghiệp cao, chất lượng cao, Bắc Ninh cần tổ chức lại sản xuất, chăm lo khâu chế biến, tìm đầu ra cho sản phẩm. Nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh cần chú ý đặt tỉnh nhà trong mối liên kết vùng Thủ đô; tiếp tục quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bắc Ninh cần không ngừng chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, kiên trì thực hiện cho được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Tổng Bí thư mong muốn Bắc Ninh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, tiến xa hơn nữa trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, thanh lịch.

Theo báo cáo của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 tập trung (đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể) và 5 ưu tiên (rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tăng cường đầu tư cho công nghiệp, giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới, xử lý môi trường, giải quyết những vấn đề bức xúc...).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Bắc Ninh chú trọng xây dựng chủ trương, cơ chế, làm tốt công tác tổ chức cán bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Quá trình khắc phục sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đạt nhiều kết quả tích cực.

Sáng 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo đời sống công nhân lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam – SEV (k hu công nghiệp Yên Phong 1, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh).

Tại đây, Tổng Bí thư đã tham quan dây chuyền sản xuất điện thoại di động, thăm khu nhà ở của công nhân và nghe báo cáo kết quả hoạt động của công ty.

Năm 2013 đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô nhân lực cũng như năng lực sản xuất của SEV , với cô ng suất 13 triệu sản phẩm/tháng (điện thoại di động). Kim ngạch xuất khẩu của SEV đã tăng trưởng ngoạn mục vào năm 2012 với 12.6 tỷ USD, dự kiến năm 2013 sẽ đạt mức 20 tỷ USD. Tính đến hết tháng 6/2013, quy mô nhân lực tại SEV đã vượt qua con số 40.000 người, với mức lương trung bình hơn 6 triệu đồng/tháng; gián tiếp tạo công ăn việc làm cho khoảng 70.000 người lao động thông qua mạng lưới hơn 50 nhà cung cấp và công ty vệ tinh.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam, đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. DABACO hoạt động trên 7 lĩnh vực chính gồm: Thức ăn chăn nuôi, giống gia súc gia cầm, chăn nuôi tập trung, chế biến thực phẩm, sản xuất bao bì, thương mại-siêu thị và đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản; là một trong số rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang theo đuổi mô hình sản xuất tiên tiến, khép kín, nhằm phát huy chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp-thực phẩm. Đến nay, Công ty đã có tổng tài sản 3.500 tỷ đồng, vốn điều lệ 627 tỷ đồng, 30 nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đơn vị trực thuộc và trên 5.000 lao động.

Sau khi tham quan trại gà giống và dây chuyền chế biến thực phẩm của DABACO, Tổng Bí thư đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân viên công ty. Tổng Bí thư hoan nghênh những kết quả đạt được của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết công ăn việc làm , chăm lo đời sống người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, công nhân viên công ty tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khẳng định uy tín, thương hiệu trên thị trường.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà, trồng cây lưu niệm tại trường mầm non Phương Anh – trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, nằm trên địa bàn phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh./.

Nguồn: TTXVN

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !