Tiền điện tháng 4 tăng cao: EVN Hà Nội lý giải nguyên nhân và đưa ra khuyến nghị

Sau khi nhận được ý kiến bạn đọc phản ánh tiền điện của gia đình tháng này tăng so với tháng trước, chúng tôi đã cuộc trao đổi với đại diện của EVN HANOI để tìm hiểu vấn đề này.

Nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 của các hộ dân tăng cao

Đại diện EVN HANOI cho biết theo quy luật thời tiết hàng năm những ngày đầu tháng 4/2019, khu vực miền Bắc đặc biệt là thủ đô Hà Nội bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết bắt đầu nắng nóng trên 30°C do vậy nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng dần.

Số liệu theo dõi của EVN HANOI cho thấy sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày tăng trung bình từ 47 triệu kWh/ngày những ngày cuối tháng 3/2019 lên đến gần 58 triệu/ngày vào những ngày đầu 4/2019.

Bên cạnh đó là tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20/3/2019 theo Quyết định 648/QĐ-BCT, cụ thể khung giá cho đối tượng sinh hoạt bậc thang như sau:

Bậc thang

Đơn giá cũ

(đồng)

Đơn giá mới

(đồng)

Tỷ lệ tăng

(%)

Bậc 1: Cho kWh từ 0 đến 50

1.549

1.678

8,33

Bậc 2: Cho kWh từ 51 đến 100

1.600

1.734

8,38

Bậc 3: Cho kWh từ 101 đến 200

1.858

2.014

8,40

Bậc 4: Cho kWh từ 201 đến 300

2.340

2.536

8,38

Bậc 5: Cho kWh từ 301 đến 400

2.615

2.834

8,37

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

2.701

2.927

8,37

Một lý do khác dẫn đến sự chênh lệch kỳ hóa đơn tiền tiện tháng 4 so với  kỳ hóa đơn tháng 3 là số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 4 (31 ngày) nhiều hơn số ngày sử dụng điện của hóa đơn tháng 3 (28 ngày với trường hợp không bị ảnh hưởng lịch ghi chỉ số tết nguyên đán và 21 ngày với trường hợp ảnh hưởng của lịch ghi chỉ số Tết Nguyên đán).

Như vậy số ngày sử dụng điện dài hơn, lượng điện năng tiêu thụ tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện tháng 4/2019 các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước.

Phương pháp tính toán hóa đơn trong tháng điều chỉnh giá bán điện:

Nhằm giúp khách hàng hiểu được cách tính hóa đơn tiền điện của EVN HANOI, đại diện của EVN HANOI đưa ra ví dụ điển hình và diễn giả cách tính  toán hóa đơn tiền điện tháng 4 của hộ sử dụng điện sinh hoạt, cụ thể như sau:

Trường hợp tính toán tiền điện cho 01 hộ có phiên ghi chỉ số vào ngày 12 hàng tháng.

- Hóa đơn tiền điện tháng 3/2019: từ ngày 13/2/2019 đến ngày 12/3/2019) Thời gian sử dụng điện là 28 ngày.

- Hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 (từ ngày 13/3/2019 đến ngày 12/4/2019): Hóa đơn tiền điện T4 sẽ có ảnh hưởng do điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019. Lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 292 kWh, Số hộ: 01 hộ. Chi tiết hóa đơn tiền điện như sau:

- Lượng điện năng ghi được trong tháng S = 292 kWh. Trong đó:

- Thời gian dùng điện theo giá cũ tính từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 là 7 ngày (Nc)

- Thời gian dùng điện theo giá mới tính từ ngày 20/3/2019 đến ngày 12/4/2019 là 24 ngày (Nm).

- Sản lượng điện năng tính theo giá cũ là:      

           Sc =     (292 kWh/31 ngày)       x 7 ngày = 66 kWh

-  Sản lượng điện năng tính theo giá mới là:       

           Sm  =  292 - 66 = 226 kWh          

a. Phần tiền điện tính theo giá cũ cho phần điện năng sử dụng từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 (chưa có thuế):

-  Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.549 đ/kWh

           Mc1 = (50 kWh :31) x  7 ngày = 11 kWh          

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.600 đ/kWh

           Mc2 = (50 kWh :31) x  7 ngày = 11 kWh           

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 1.858 đ/kWh

           Mc3 = (100 kWh :31) x  7 ngày = 23 kWh          

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.340 đ/kWh

           Mc4 = 66-11-11-23 = 21kWh          

b. Phần tiền điện tính theo giá mới cho điện năng sử dụng từ ngày 20/3/2019 đến ngày 12/4/2019 (chưa có thuế):

-  Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.678 đ/kWh

           Mm1 = (50 kWh :31) x 24 kWh  = 39 kWh                      

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.734 đ/kWh

           Mm2 = (50 kWh :31) x 24 kWh  = 39 kWh

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 2.014 đ/kWh

           Mm3 = (100 kWh :31) x 24 kWh  = 77 kWh

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.536 đ/kWh

           Mm4 = 226-39-39-77 = 71 kWh

Ta có bảng tính hóa đơn tiền điện như sau:

Định mức giá cũ

STT

Đơn giá

Định mức
của KH

ĐM cơ bản

Sản lượng

Tiền
(đồng)

1

1,549

11

50

11

17,039

2

1,600

11

50

11

17,600

3

1,858

23

100

23

42,734

4

2,340

2

100

21

49,140

66

126,513

Định mức giá mới

STT

Đơn giá

Định mức
của KH

ĐM cơ bản

Sản lượng

Tiền
(đồng)

1

1,678

39

50

39

65,442

2

1,734

39

50

39

67,626

3

2,014

77

100

77

155,078

4

2,536

77

100

71

80,056

226

468,202

Tiền điện:

594,715

Thuế GTGT (10%)

59,472

Tổng cộng:

654,187

Trường hợp tính toán tiền điện cho 01 hộ có phiên ghi chỉ số vào ngày 04 đến 10 hàng tháng.

- Hóa đơn tiền điện tháng 3/2019 (chưa có điều chỉnh giá điện ): Số ngày định mức nếu không bị ảnh hưởng dịch chuyển ngày ghi chỉ số chu kỳ gcs từ 05/2/2019 đến ngày 04/3/2019 là 28 ngày; Do ảnh hưởng của lịch ghi chỉ số tết, số ngày dùng điện thực tế của khách hàng từ ngày 12/2/2019 đến ngày 04/3/2019) là 21 ngày. Sản lượng điện tiêu thụ là 269 kWh, Số hộ: 01 hộ.

- Phần sản lượng điện năng tính theo giá 1.549đ là

              M1 = (50kWh:28 ngày) x21 ngày = 38 kWh

- Tương tự Phần sản lượng điện năng tính theo giá 1.600đ là

              M2 = (50kWh:28 ngày) x21 ngày = 38 kWh

- Phần sản lượng điện năng tính theo giá 1.858đ là

              M3 = (100kWh:28 ngày)x21 ngày = 75 kWh

- Tương tự Phần sản lượng tính theo giá 2,340đ là

              M4 = 75 kWh.

- Còn lại là sản lượng tính theo giá 2,615đ là

               M5 = 269-38-38-75-75 = 47kWh

- Chi tiết hóa đơn tiền điện như sau:

STT

Đơn giá

Định mức của KH

ĐM cơ bản

Sản lượng

Tiền (đồng)

1

1,549

38

50

38

58,862

2

1,600

38

50

38

60,800

3

1,858

75

100

75

139,350

4

2,340

75

100

75

175,500

5

2,615

75

100

43

112,445

269

546,957

Thuế GTGT
(10%):

54,696

Tổng cộng:

601,653

- Hóa đơn tiền điện tháng 4/2019 (từ ngày 05/3/2019 đến ngày 04/4/2019): Hóa đơn tiền điện T4 sẽ có ảnh hưởng do điều chỉnh giá điện ngày 20/3/2019. Sản lượng điện tiêu thụ là 292 kWh, Số hộ: 01 hộ, số ngày sử dụng thực tế là 31 ngày. Chi tiết hóa đơn tiền điện như sau:

- Lượng điện năng ghi được trong tháng S = 292 kWh. Trong đó:

- Thời gian dùng điện theo giá cũ tính từ ngày 05/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 là 15 ngày (Nc)

- Thời gian dùng điện theo giá mới tính từ ngày 20/3/2019 đến ngày 04/4/2019 là 16 ngày (Nm).

- Sản lượng điện năng tính theo giá cũ là:

           Sc =      (292 kWh/31ngày)    x 15 ngày = 141 kWh

-  Sản lượng điện năng tính theo giá mới là:       

           Sm=  292 - 141 = 151 kWh        

a. Phần tiền điện tính theo giá cũ cho phần điện năng sử dụng từ ngày 05/3/2019 đến hết ngày 19/3/2019 (chưa có thuế):

-  Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.549 đ/kWh

            Mc1 = (50 kWh :31) x  15 ngày = 24 kWh          

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.600 đ/kWh

            Mc2 = (50 kWh :31) x  15 ngày = 24 kWh           

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 1.858 đ/kWh

            Mc3 = (100 kWh :31) x 15 ngày = 48 kWh          

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.340 đ/kWh

            Mc4 = 141-24-24-48 = 45 kWh          

b. Phần tiền điện tính theo giá mới cho điện năng sử dụng từ ngày 20/3/2019 đến ngày 04/4/2019 (chưa có thuế):

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ nhất tính theo giá 1.678 đ/kWh

            Mm1 = (50 kWh :31) x 16 kWh  = 26 kWh                      

- Tương tự phần sản lượng điện năng bậc thang thứ hai tính theo giá 1.734 đ/kWh

            Mm2 = (50 kWh :31) x 16 kWh  = 26 kWh

- Phần sản lượng điện năng bậc thang thứ ba tính theo giá 2.014 đ/kWh

            Mm3 = (100 kWh :31) x 16 kWh  = 52 kWh

- Còn lại sản lượng điện năng bậc thang thứ tư tính theo giá 2.536 đ/kWh

            Mm4 = 151-26-26-52 = 47 kWh

    Ta có bảng tính hóa đơn tiền điện như sau:

Định mức giá cũ

STT

Đơn giá

Định mức
của KH

ĐM cơ bản

Sản lượng

Tiền
(đồng)

1

1,549

24

50

24

37,176

2

1,600

24

50

24

38,400

3

1,858

48

100

48

89,184

4

2,340

48

100

45

105,300

141

270,060

Định mức giá mới

STT

Đơn giá

Định mức
của KH

ĐM cơ bản

Sản lượng

Tiền
(đồng)

1

1,678

26

50

26

43,628

2

1,734

26

50

26

45,084

3

2,014

52

100

52

104,728

4

2,536

52

100

47

119,192

151

312,632

Tiền điện:

582,692

Thuế GTGT (10%)

58,269

Tổng cộng:

640,961

Do tác động của thời tiết nắng nóng trên 30ºC và số ngày sử dụng điện kỳ hóa đơn tháng 4/2019 dài hơn tháng 3/2019 cộng với việc ảnh hưởng điều chỉnh giá bán điện nên trường hợp này hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng so với tháng 3 số tiền là 39,308 đồng tương ứng với 6.53%.

Một số khuyến nghị của EVN HANOI với khách hàng sử dụng điện

- Để giúp giảm chi phí và góp phần vận hành ổn định lưới điện thủ đô, EVN HANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

- Đại diện EVN HANOI cho biết đơn vị sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến phản ánh của khách hàng và có trách nhiệm kiểm tra, xử lý và giải đáp một cách thỏa đáng.

Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến sử dụng điện, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng (Tổng đài 19001288 phục vụ 24/7) của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các phòng giao dịch khách hàng của Công ty Điện lực để được phục vụ kịp thời.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu thông tin giá bán điện và minh bạch các thông tin trong tháng chuyển đổi giá điện, EVN HANOI cung cấp công cụ giúp khách hàng có thể dễ dàng tính toán hóa đơn tiền điện, đăng tải nội dung Thông tin điều chỉnh giá bán điện năm 2019 tại địa chỉ: evnhanoi.com.vn/giadien, bao gồm các nội dung sau như các văn bản về giá bán điện; Thông cáo báo chí; Công cụ tính toán hóa đơn tiền điện trực tuyến sử dụng dễ dàng và tính toán chính xác, nhanh chóng. 

Lam Giang
Từ khóa: Tiền điện tháng 4 tăng cao EVN Hà Nội tiền điện của gia đình

Một cổ phiếu tăng vọt hơn 400%, bất động sản 'dậy sóng'

Nhiều cổ phiếu bất động sản trong tháng 5 tăng 100% giá trị. Đáng chú ý, một cổ phiếu tăng hơn 400%.

Đại gia đình đám một thời Trầm Bê trở lại thương trường

Trầm Bê, đại gia nổi đình đám một thời với thương vụ thâu tóm Sacombank, trở lại thương trường với việc gia nhập HĐQT Bệnh viện Triều An. Gia đình ông từng chi phối 2 ngân hàng, 1 doanh nghiệp bất động sản, một bệnh viện, một công ty chứng khoán,...

Xe hàng ùn ùn sang Trung Quốc, tiền bán sầu riêng tăng vọt 573%

Xe chở sầu riêng ùn ùn lên cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng đột biến 573,1%, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm tới 84,5%.

Doanh nghiệp các ngành và mức vốn nào rút khỏi thị trường nhiều nhất?

"Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường có xu hướng tăng nhanh hơn so với số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường", Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo.

Những loại gia vị rừng 'rẻ như cho' bỗng trở nên đắt đỏ

Trước kia, những loại gia vị này chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng một kg, thậm chí được cho không. Nhưng giờ đây, chúng trở nên đắt đỏ, có loại giá tới vài triệu đồng một kg.

Phó Thống đốc: 'Chúng tôi tin lãi suất còn tiếp tục giảm'

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), cho biết thời gian tới, lãi suất sẽ tiếp tục giảm để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế.

Giá vàng hôm nay 4/6: Kết thúc tuần giảm giá

Giá vàng thế giới giảm trong phiên cuối tuần sau khi báo cáo việc làm công bố và thị trường đồn đoán Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng này.

Bản tin tài chính sáng 4/6: Giá vàng giảm, dầu và USD đi lên

Giá vàng thế giới giảm khi báo cáo việc làm của Mỹ được công bố. Giá xăng dầu thế giới đi lên sau khi dự luật về trần nợ của Mỹ được thông qua. Còn giá USD tiếp tục tăng mạnh.

Áp dụng thuế suất thông thường với hàng hóa nhập khẩu

Áp dụng thuế suất thông thường với hàng hóa nhập khẩu; thu hơn 663.000 tỷ đồng tiền thuế sau 5 tháng; đề xuất giảm tới 50% nhiều khoản thu phí, lệ phí... là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Giá vàng giảm, mua từ đầu tháng 5 lỗ 300.000 đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm, khách hàng lỗ 300.000 đồng/lượng nếu mua sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.