tiêm đủ vắc xin vẫn chuyển nặng

Cập nhập tin tức tiêm đủ vắc xin vẫn chuyển nặng

Tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn có thể mắc Covid-19 và chuyển nặng

Dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì vẫn có thể mắc Covid-19 và chuyển nặng, thậm chí tử vong. Ví dụ như trên thế giới, trước kia 5% chuyển nặng thì bây giờ giảm xuống còn 1% chứ không có chuyện không có

 

Đang cập nhật dữ liệu !