thuyền

Cập nhập tin tức thuyền

Sông Mississippi hạn hán lộ ra tàu buôn lớn từ thế kỷ 19

Một trong những con sông lớn nhất thế giới đang trong thời kỳ hạn hán để lộ ra tàu buôn bị đắm từ thế kỷ 19.

Đang cập nhật dữ liệu !