thuế xăng dầu

Cập nhập tin tức thuế xăng dầu

Bộ Tài chính đề xuất 4 mức thuế xăng dầu áp dụng từ đầu năm 2023

Trong 4 mức thuế bảo vệ môi trường xăng dầu áp dụng năm 2023 vừa được Bộ Tài chính kiến nghị, mức thuế cao nhất đối với xăng là 4.000 đồng/lít…

Đang cập nhật dữ liệu !