Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chậm phát triển.

Taị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã xác định mục tiêu cụ thể sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 9,39%/năm, phấn đấu đến 2020 thoát khỏi tỉnh nghèo, chưa phát triển.

Theo Báo cáo Chính trị trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, Đắk Nông đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,6%/năm;Chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản và việc thực hiện các chính sách xã hội được cải thiện đáng kể. Đào tạo nghề cho 24.020 người; giải quyết việc làm cho 88.620 lao động. Đạt chỉ tiêu đại hội.Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm là 3,1%/3% trên tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; mỗi năm có 7/7 trường đạt chuẩn quốc gia. 75%  gia đình; 60%/65% thôn, buôn; 85%/95% cơ quan, đơn vị và 16%/20% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Là tỉnh hầu như thuần nông, Đắk Nông đã đạt kết quả đáng khích lệ trong lĩnh vực này, khi nâng được giá trị sản xuất nông nghiệp từ 45 triệu đồng/1ha năm 2010 lên 70 triệu đồng/1ha, góp phần quan trọng nâng thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh (năm 2014) lên hơn 36,4 triệu đồng, vượt hơn 9 triệu đồng so với chỉ tiêu.

Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chậm phát triển. - ảnh 1

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Lê Hoa)

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, đồng bộ, liên tục đạt nhiều kết quả tích cực; số lượng, chất lượng tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Báo cáo Chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận: Đắk Nông đang là một trong những tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, kinh tế thuần nông dựa vào khai thác tự nhiên là chính; việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên kém hiệu quả, nhất là tài nguyên đất và rừng; chất lượng nguồn nhân lực chậm được cải thiện, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

 
Đắk Nông phấn đấu thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, chậm phát triển. - ảnh 2

51 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắc Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020


Nhiệm kỳ từ nay đến 2020, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng 9,39%/năm; thu ngân sách tăng 14%/năm; phấn đấu 5 năm tới, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng; hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 18 xã trong tỉnh.

Về hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Đắc Nông phải đặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Bởi vì, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhằm xây dựng hạt nhân lãnh đạo và trụ cột phát triển, đồng thời sẽ mở đường cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của Đảng bộ. Đảng bộ phải quyết tâm chăm lo đời sống, thực hiện tốt phát triển kinh tế, các chính sách an dân để giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong phát triển kinh tế, cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên khoáng sản, đất đai, tính đa dạng và đặc sắc về văn hóa; quản lý, khai thác hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất đai, khoáng sản. Đảng bộ tiếp tục xây dựng nguồn lực, chỉ đạo tốt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục; nâng cao chất lượng, các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đặc biệt lưu ý: “Đắk Nông cần tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, như tiêu, cà phê, cao su; tạo điều kiện tốt để tận dụng đầu tư xã hội cho phát triển kinh tế. Đặc biệt cần tập trung phát triển công nghiệp Bô-xit-nhôm, sau nhôm, gắn với bảo vệ môi trường văn hóa các dân tộc, phấn đấu đến 2020 thoát khỏi tỉnh nghèo, chưa phát triển.

PV
Chủ đề :
 
List comment