thời hạn nhà xã hội

Cập nhập tin tức thời hạn nhà xã hội

Cảnh báo việc lập vi bằng mua bán nhà ở xã hội

Việc mua bán nhà ở xã hội bằng hình thức lập vi bằng là không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Đang cập nhật dữ liệu !