thí sinh là F0

Cập nhập tin tức thí sinh là F0

Vì sao TP.HCM cho thí sinh cùng phòng F0 thi tiếp các môn còn lại?

TP.HCM phát hiện thí sinh F0 nhưng vẫn cho thí sinh còn lại trong phòng thi tiếp các môn khác, trong khi Phú Yên, Bắc Giang thì dừng thi khẩn cấp. Vì sao lại có sự khác nhau đó?

Đang cập nhật dữ liệu !