thi hộ

Cập nhập tin tức thi hộ

Tìm 'kẽ hở' thi cử online, nhiều sinh viên công khai thuê người thi hộ cuối kỳ

Không ít sinh viên đã tìm cách gian lận, công khai thuê người học hộ, thi hộ để qua môn thi trực tuyến.

Đang cập nhật dữ liệu !