Hà Nội yêu cầu người dân chỉ ra ngoài khi cần thiết, dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời

Hà Nội yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết; từ 18h00 hôm nay (8/7) tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Đang cập nhật dữ liệu !