tháo gỡ khó khăn ngành y té

Cập nhập tin tức tháo gỡ khó khăn ngành y té

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho người lao động ngành y tế sau đại dịch COVID-19

Cùng với việc quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp cho viên chức y tế, ngành y tế cũng đã huy động các nguồn lực khác của xã hội để hỗ trợ vật chất cho viên chức y tế nhằm giảm bớt khó khăn..

Đang cập nhật dữ liệu !