Tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà xuất bản, các doanh nghiệp in, phát hành

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu Cục Xuất bản - In và Phát hành trong năm 2018 tập trung tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ hiệu quả cho các nhà xuất bản, các doanh nghiệp in, phát hành hoạt động

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trương Minh Tuấn đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Cục Xuất bản - In và Phát hành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận định: Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, mức đầu tư kinh phí của ngân sách Nhà nước cho xuất bản ngày càng thấp. Các nhà xuất bản phải tự bươn chải. Đây là khó khăn rất lớn đối với một lĩnh vực được coi là mũi nhọn của tư tưởng - văn hóa.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng bình quân của từng lĩnh vực xuất bản, in và phát hành năm 2017 cơ bản ổn định và có phát triển. Nhiều trung tâm sách hiện đại, nhiều hình thức mới như đường sách, phố sách được xây dựng. Nội dung xuất bản phẩm năm nay tốt hơn trước, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc và góp phần tích cực vào công tác thông tin đối ngoại.

Với mạng lưới in, các cơ sở in phát triển với việc đầu tư chuyển giao kỹ thuật công nghệ in hiện đại. Về hoạt động phát hành, các sự kiện lớn về sách ngày càng đông người đến dự. Triển lãm, hội chợ sách hiệu quả hơn, được xã hội đón nhận, từng bước thu hút bạn bè quốc tế.

Để có được những bước phát triển đó, người đứng đầu Bộ TT&TT đánh giá cao sự chủ động, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phối hợp của Cục Xuất bản - In và Phát hành.

Trong năm 2017, Cục đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục: Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản cho các nhà xuất bản (đã xử lý được hơn 24.000 hồ sơ của các nhà xuất bản xin đăng ký kế hoạch xuất bản qua Cổng thông tin điện tử của Cục); Giấy phép gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài cho các cơ sở in có giấy phép hoạt động in; Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh cho các cơ sở phát hành có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm (đã xử lý 704 hồ sơ của các cơ sở phát hành qua Cổng thông tin điện tử của Cục, đạt tỷ lệ 100%).

Bên cạnh đó, Cục đã đăng tải công khai hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc lĩnh vực xuất bản, in, phát hành;

Tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung về các cơ sở in trên toàn quốc; giấy phép nhập khẩu thiết bị in...

Cụ thể, Cục đã chủ động, tích cực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản đồng bộ. Công tác định hướng xuất bản ngày một hiệu quả. Việc xác nhận đăng ký xuất bản ngày một đổi mới, đáp ứng được yêu cầu triển khai kế hoạch xuất bản của các nhà xuất bản.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực xuất bản, in, phát hành đã được đổi mới. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai hiệu quả hơn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như nhận thức, năng lực, trình độ, kinh nghiệm của những người làm công tác xuất bản cần tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Xuất bản, In và Phát hành cần tập trung vào một số nội dung chính trong năm 2018, năm có nhiều sự kiện lớn sẽ tác động rất nhiều tới lĩnh vực xuất bản.

Đáng chú ý là tập trung mọi nguồn lực, chủ động, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai, hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho công tác tuyên truyền, triển khai thực thi pháp luật về xuất bản đến các chủ thể tham gia hoạt động này, lưu ý việc triển khai thực hiện kịp thời Nghị định 60 sửa đổi (về quản lý hoạt động in) sau khi Chính phủ ký ban hành.

Tăng cường công tác quản lý đối với từng lĩnh vực, nhất là nội dung xuất bản phẩm, tránh sự tác động xấu đến nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị.

Tập trung tháo gỡ những khó khăn về cơ chế chính sách, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ hiệu quả cho các nhà xuất bản, các doanh nghiệp in, phát hành hoạt động trên tinh thần hỗ trợ phát triển đi đôi với quản lý tốt. Kết hợp giữa công tác quản lý với công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản.

Tập trung mọi nguồn lực, huy động xã hội hóa để tổ chức các sự kiện trong hoạt động xuất bản như Ngày Sách Việt Nam, triển lãm - hội chợ sách… nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Phát triển văn hóa đọc của quốc gia.

Đẩy mạnh việc quảng bá xuất bản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài. Phối hợp với chặt chẽ với Hội Xuất bản Việt Nam để triển khai thành công Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ Nhất.

Nửa cuối năm 2018, có thể tổng kết triển khai Luật Xuất bản, xem xét sửa đổi những quy định không còn phù hợp thực tế, chẳng hạn như cấp chứng chỉ bồi dưỡng biên tập viên xuất bản…

Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành, trong năm 2017, Cục đã xác nhận 4.190 giấy đăng ký xuất bản với 58.029 xuất bản phẩm, 1.145.819.782 bản sách; cấp 30 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; và cấp 74 chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên nhà xuất bản. Đồng thời, Cục đã phát hiện và xử lý 129 xuất bản phẩm vi phạm (trong đó: 96 xuất bản phẩm vi phạm nội dung; 33 xuất bản phẩm vi phạm khác).

Đối với lĩnh vực in: Đến nay cả nước có khoảng hơn 10.000 cơ sở in và photocopy (nhân bản) thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong đó có khoảng 1.600 cơ sở in công nghiệp, thu hút gần 6 vạn lao động tham gia. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8 - 10%. Trong năm 2017, Cục đã cấp đổi 06 giấy phép hoạt động in; 20 giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; 2.010 giấy phép nhập khẩu thiết bị in.

Ở lĩnh vực phát hành: Hiện nay, hệ thống phát hành trong cả nước có khoảng 14.000 cơ sở phát hành xuất bản phẩm. Năm 2017, Cục đã cấp 687 giấy xác nhận nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh với 108.759 tên sách, 20.800.875 bản sách và 9.554.686 bản băng, đĩa; cấp 21 giấy phép nhập khẩu không kinh doanh với 1.433 tên sách, 38.051 bản sách, 23.911 bản băng, đĩa; cấp 02 giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm và 03 giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm 2017, Cục triển khai 5 cuộc thanh tra chuyên ngành. Ngoài ra, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương đã tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Cục đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 745 triệu đồng.

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !