Tân binh thực hiện nghĩa vụ công an

Cập nhập tin tức Tân binh thực hiện nghĩa vụ công an

Nam thạc sĩ xung phong đi nghĩa vụ để thực hiện ước mơ làm chiến sĩ Công an

Trong hơn 15.000 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, nhiều người đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ. Các tân binh cho rằng, đi nghĩa vụ là để hoàn thành ước mơ.

Đang cập nhật dữ liệu !