sưu tầm

Cập nhập tin tức sưu tầm

Bộ sưu tập hơn 2.000 vật dụng cổ nghề nông ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc

Sưu tầm đồ vật cũ là cách người đàn ông Quảng Nam muốn kể lại câu chuyện đời sống xưa cho con cháu, đời sống cần lao của bao lớp người nông dân.

Đang cập nhật dữ liệu !