suốt đời

Cập nhập tin tức suốt đời

Việt Nam cần thúc đẩy sự học suốt đời trong nhân dân

Theo Hội Khuyến học Việt Nam, trong những năm qua, Hội cùng Bộ GD&ĐT đã có nhiều cố gắng triển khai các nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn.

Đang cập nhật dữ liệu !