sửa đổi luật

Cập nhập tin tức sửa đổi luật

Đắk Nông: Nhiều ý kiến sát thực tế trong việc sửa đổi luật Hợp tác xã năm 2012

Luật HTX năm 2012 cần được điều chỉnh, sửa đổi các quy định một cách linh hoạt để tạo điều kiện cho các HTX phát huy tốt hơn, năng động, sáng tạo hơn để phát triển

Đang cập nhật dữ liệu !