sự cố y khoa

Cập nhập tin tức sự cố y khoa

Rùng mình với sự cố y khoa: Sót kim, kìm, kéo, gạc...

Tại Hội thảo về Hội thảo “Ứng xử ra sao với sự cố y khoa?” tổ chức tại TP.HCM, các chuyên gia đã cùng nhau mổ sẻ về vấn đề sự cố y khoa.

Đang cập nhật dữ liệu !