sốt đất ở Cam Lâm

Cập nhập tin tức sốt đất ở Cam Lâm

Mắc mùng ngủ chờ làm hồ sơ trước văn phòng đất đai ở Cam Lâm

Người dân dậy từ 1-2h sáng đến trước văn phòng đất đai huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) để xếp hàng, lấy số thứ tự, trong khi chính quyền thiếu nhân lực, làm cả cuối tuần vẫn không xuể.

Đang cập nhật dữ liệu !