Sông Lam Xanh

Cập nhập tin tức Sông Lam Xanh

Phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội của người có HIV

Trong bối cảnh các nhà tài trợ quốc tế cắt giảm tài trợ, Ban điều hành Câu lạc bộ Sông Lam Xanh đã họp nhiều lần và phải cân nhắc kỹ mới đi đến quyết định phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội để tự lực kinh phí

Đang cập nhật dữ liệu !