Đồng Tháp, Sóc Trăng kết nối tiêu thụ nhãn và sản phẩm OCOP

Nhãn hiện là là một trong những loại trái cây chủ lực của tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng, đặc biệt là thương hiệu nhãn xuồng ở Sóc Trăng. Tuy nhiên do dịch bệnh phức tạp nên việc tiêu thụ nhãn ở các tỉnh này gặp nhiều khó khăn.

Đang cập nhật dữ liệu !