Sài Gòn Công thương

Cập nhập tin tức Sài Gòn Công thương

Kiểm quỹ ATM, ngân hàng mới biết bị hụt hơn 18 tỷ đồng

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), mục các khoản phải thu bên ngoài cho thấy ngân hàng có khoản phải thu hơn 14 tỷ đồng từ “tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý”.

Đang cập nhật dữ liệu !