rối loạn tâm thần

Cập nhập tin tức rối loạn tâm thần

Bắc Giang: Tăng cường phòng chống rối loạn sức khỏe tâm thần

Bắc Giang đặt mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, hoàn thiện các chính sách về phòng, chống rối loạn sức khoẻ tâm thần.

Đang cập nhật dữ liệu !