rối loạn tâm thần

Cập nhập tin tức rối loạn tâm thần

Người cầu toàn thường dễ mắc 'tâm thần'?

Theo các bác sĩ, những người cầu toàn quá thường cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả 100% và khi không đạt được họ hay rơi vào tình trạng rối loạn lo âu.

Đang cập nhật dữ liệu !