rau thủy canh

Cập nhập tin tức rau thủy canh

Trồng rau thủy canh kết hợp mở quán ăn sinh thái, thu tiền tỷ mỗi năm

Thực hiện mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới kết hợp mở quán ăn sinh thái, anh Trần Thanh Vũ ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) thu lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !