rào chắn lòng đường

Cập nhập tin tức rào chắn lòng đường

Đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực công trình rào chắn giữa lòng đường Hà Nội

Cần có biện pháp đảm bảo TTATGT tại các công trình trọng điểm sử dụng rào chắn một phần lòng đường để thi công; phối hợp tổ chức điều tiết phương tiện lưu thông thuận tiện trên địa bàn.

Đang cập nhật dữ liệu !