rác thải đô thị

Cập nhập tin tức rác thải đô thị

Nhiều dự án xử lý rác 'nhận trái đắng', bài học cho những thành công

Vấn đề xử lý rác thải đô thị ở Quảng Ninh như bài toán nhiều lời giải nhưng chưa ra đáp số đúng. Tỉnh đã sớm huy động được các nguồn lực ngoài ngân sách hợp sức với nhà nước xử lý rác thải đô thị.

Đang cập nhật dữ liệu !