Quảng Ninh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Ngày 8/9, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2015-2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đề ra. Các kết quả đạt được: Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ, GDP bình quân tăng 9,2%/năm, GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt khoảng 3.900 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp giảm dần, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ giữ vai trò chủ đạo và tăng nhanh theo hướng tăng dịch vụ; thu ngân sách luôn đứng vào tốp 5 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước…

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước và đứng đầu trong vùng đồng bằng sông Hồng từ năm 2013 đến nay; thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tăng mạnh trong những năm gần đây. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định và không ngừng phát triển.

Quảng Ninh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (đầu tiên, từ trái sang) tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2014 cho tỉnh Quảng Ninh.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến. Dù ở lĩnh vực nào, mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cũng thể hiện tinh thần phấn đấu với ý chí cách mạng tiến công, tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 230 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; 1.445 cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến; 08 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp; 02 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ; 02 tập thể Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 02 tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 01 Nhà giáo nhân dân, 17 Nhà giáo ưu tú; 09 thầy thuốc ưu tú; 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 23 Huân chương Độc lập và 284 Huân chương Lao động các hạng, 02 Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, 02 Huân chương dũng cảm; 64 Cờ thi đua của Chính phủ, 568 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 Chiến sỹ thi đua toàn quốc và hàng nghìn hình thức khen thưởng các loại ở cấp bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh.

Trong 5 năm tới (2015-2020), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 14 sắp tới, toàn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời, quan tâm bồi dưỡng, phát hiện, động viên các điển hình nhân tố mới; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và vai trò của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác thi đua khen thưởng; thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và càng khó khăn thì càng phải thi đua. 

Phát động sâu rộng hơn nữa các phong trào thi đua thiết thực trên tất cả các lĩnh vực và trong các giai tầng trong xã hội gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng thương hiệu Quảng Ninh, bắt đầu từ “Nụ cười Hạ Long” trong mỗi CBCCVC, người lao động và mỗi người dân Quảng Ninh để xây dựng Quảng Ninh thực sự là nơi cần đến của du khách và của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, là nơi người dân có cuộc sống tốt đẹp, quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020. Đại hội đã giới thiệu 14 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã phát động sâu rộng ở nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. 

Đặc biệt vừa qua, Quảng Ninh đã trải qua đợt mưa lụt kỷ lục, gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhưng tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn để khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.    

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật thi đua, Khen thưởng, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong toàn tỉnh; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, đoàn thể nhân dân để tạo ra phong trào hành động cách mạng tự giác của toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

Quảng Ninh tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất ở cấp cơ sở, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng của Hội đồng thi đua Khen thưởng và trách nhiệm tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

Bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV đã diễn ra thành công tốt đẹp. Phong trào thi đua của tỉnh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, khen thưởng tỉnh là địa phương dẫn đầu phong trào thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, đây là nguồn động lực cổ vũ to lớn cho phong trào thi đua và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua hăng hái lao động sản xuất, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp… 

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Bức tranh thi đua yêu nước của Chính phủ cho tỉnh Quảng Ninh. Ông Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh; 02 tập thể nhận Huân chương độc lập Hạng Ba; 06 tập thể được tặng Danh hiệu Anh hùng lao động và Cờ thi đua của Chính phủ; 11 cá nhân được  tặng Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 tập thể và 25 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới.

Minh Tâm

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !