phòng điều tra thân thiện

Cập nhập tin tức phòng điều tra thân thiện

Phòng điều tra thân thiện giúp vạch mặt 'yêu râu xanh'

Nhiều nạn nhân được đưa vào “phòng điều tra thân thiện” đã ổn định tâm lý, không còn hoảng sợ, kể lại câu chuyện bị xâm hại, giúp cho cán bộ điều tra nhanh chóng lấy lời khai vạch mặt “yêu râu xanh”.

Đang cập nhật dữ liệu !