phẫu thuật não

Cập nhập tin tức phẫu thuật não

Người đàn ông chơi saxophone trong suốt 9 giờ phẫu thuật não

Người đàn ông trải qua ca phẫu thuật não phức tạp ở Italia đã chơi kèn saxophone trong suốt 9 giờ đồng hồ.

Đang cập nhật dữ liệu !