Phát triển kinh tế xã hội TP.HCM

Cập nhập tin tức Phát triển kinh tế xã hội TP.HCM

TP.HCM tập trung nguồn lực cho 3 động lực tăng trưởng

TP.HCM tập trung chỉ đạo ba động lực tăng trưởng có kết quả ảnh hưởng mạnh tới sự phát triển kinh tế - xã hội gồm dịch vụ tiêu dùng; đầu tư công; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Đang cập nhật dữ liệu !