Phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực

ASEAN cần dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất, ở cả cấp độ khu vực và quốc gia, cho việc thực hiện thành công và đúng lộ trình các mục tiêu Cộng đồng ASEAN vào 2015.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn về Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết các trọng tâm của Hội nghị lần này?

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Hội nghị hẹp các Ngoại trưởng ASEAN đã diễn ra từ ngày 16-17/1/2014, khởi đầu Năm Chủ tịch của Myanmar với chủ đề “Đoàn kết hướng tới một Cộng đồng hòa bình và thịnh vượng”. 

Là Hội nghị Bộ trưởng ASEAN đầu tiên trong năm 2014, Hội nghị đã tập trung thảo luận các trọng tâm ưu tiên của Hiệp hội xuyên suốt trong năm 2014, trong đó có việc bảo đảm môi trường an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN từ nay đến năm 2015, mở rộng quan hệ với các đối tác và định hướng xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết các kết quả chính của Hội nghị?

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Tại Hội nghị, các Bộ trưởng đã thảo luận và quyết định định hướng về các trọng tâm và ưu tiên của ASEAN trong năm 2014, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, nâng cao năng lực và ứng phó hiệu quả với các thách thức đặt ra.

Phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh

Đáng chú ý, thứ nhất, về xây dựng Cộng đồng ASEAN, các Bộ trưởng nhấn mạnh 2014 và 2015 là hai năm then chốt, quyết định thành công của mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 cũng như tạo đà quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Hiệp hội.

Theo đó, ASEAN cần dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất, ở cả cấp độ khu vực và quốc gia, cho việc thực hiện thành công và đúng lộ trình các mục tiêu Cộng đồng ASEAN vào 2015.

Cùng với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 80% các biện pháp trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng đã được đưa vào triển khai, ASEAN cần đặc biệt chú trọng dành  ưu tiên và nguồn lực nhằm bảo đảm thực hiện 20% số đầu việc còn lại; đồng thời ASEAN cần tăng cường thực hiện hiệu quả các chương trình đã được đề ra về liên kết, kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Thứ hai, các Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ASEAN cần phải tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, cũng như trong cấu trúc hợp tác khu vực đang định hình; nâng cao năng lực của ASEAN và hợp tác của ASEAN với  các đối tác nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang đặt ra.

Các Bộ trưởng cũng đặc biệt quan tâm đến việc ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai, nhất là sau hậu quả nặng nề của cơn bão Hải Yến vừa qua.

Thứ ba, về các vấn đề khu vực, Hội nghị đã ra thông báo với báo chí, trong đó các Bộ trưởng đều bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp mới đây trên Biển Đông; khẳng định lại 6 nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực; các bên liên quan cần phải tiếp tục thực hiện kiềm chế trong hành động của mình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS); thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố DOC và đẩy nhanh thương lượng để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Thứ tư, về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015, các Bộ trưởng nhấn mạnh Tầm nhìn phải mang tính chiến lược nhằm tiếp tục đưa Cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh trong các thập kỷ tiếp sau 2015; theo đó Tầm nhìn cần vừa củng cố và phát huy hơn nữa các kết quả đạt được, vừa nâng mức độ liên kết và hợp tác ASEAN lên tầm cao mới, hướng tới Cộng đồng ASEAN "gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội".

Các Bộ trưởng đã giao nhiệm vụ và chỉ đạo Nhóm Công tác Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) cần sớm hoàn tất dự thảo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN để kiến nghị lên các Bộ trưởng xem xét, trình Cấp cao ASEAN vào 2015.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí ASEAN cần củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế, thể chế của ASEAN nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu hợp tác và liên kết ngày càng cao của ASEAN.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết các đóng góp của đoàn Việt Nam?         

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh: Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Đoàn ta đã chủ động đóng góp tích cực, trách nhiệm, vào các trọng tâm và ưu tiên của ASEAN.

Đáng chú ý là việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã tập trung phân tích các nhiệm vụ trọng tâm của ASEAN hiện nay và sắp tới, trong đó có, đẩy nhanh tiến độ triển khai và xây dựng Cộng đồng nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu Cộng đồng vào 2015; tăng cường đoàn kết ASEAN, nâng cao hiệu quả hoạt động và phối hợp trong ASEAN nhằm tận dụng thời cơ cũng như ứng phó những thách thức đặt ra; tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác; phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong thúc đẩy môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực; xây dựng tầm nhìn dài hạn để tiếp tục đưa ASEAN phát triển vững mạnh trong thời gian tới và sau 2015.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đề xuất một số định hướng ưu tiên cho năm 2014 cũng như thông báo việc Việt Nam chủ động đăng cai một số đầu việc để thúc đẩy các nội dung còn tồn đọng trong lộ trình tiến đến Cộng đồng.

Về định hướng tương lai, tại Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao ta cũng nhấn mạnh Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 cần dựa trên những nguyên tắc chính là: Tiếp nối và phát huy các kết quả xây dựng Cộng đồng đã đạt được trên 3 trụ cột; từ đó, nâng quá trình xây dựng Cộng đồng, liên kết, kết nối ASEAN lên tầm cao hơn, đi đôi với xây dựng một khu vực Đông Á hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển, liên kết và kết nối nhiều tầng nấc, với ASEAN là trung tâm; củng cố các giá trị và chuẩn mực của ASEAN và phát triển ra khu vực Đông Á nói chung; tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong cộng đồng, tăng cường năng lực Ban thư ký ASEAN; tăng cường đoàn kết và tiếng nói chung của ASEAN trong những vấn đề khu vực và toàn cầu quan trọng.

Về vấn đề Biển Đông, chia sẻ quan điểm chung của ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh trách nhiệm chung về bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; nghiêm túc tuân thủ Luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trong đó có thực hiện kiềm chế, không có hành động áp đặt, làm phức tạp thêm tình hình; trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp, yêu cầu cấp thiết là cần đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực và đi vào thương lượng thực chất để sớm đạt được Bộ quy tắc ửng xử COC.

Nhân dịp Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ta cũng đã chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar, Ngài Wunna Maung Lwin, đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam để Myanmar hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!./.

Nguồn: VOV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !