nuôi ngao

Cập nhập tin tức nuôi ngao

Người dân nuôi ngao gặp khó

Ngao thương phẩm, ngao giống đã quá thời điểm xuất bán nhưng không có người mua hoặc mua cầm chừng, nhỏ lẻ, lác đác, giá giảm khiến người nuôi ngao lo lắng.

Đang cập nhật dữ liệu !