nuôi biển

Cập nhập tin tức nuôi biển

Kiên Giang: Đầu tư phát triển nuôi biển theo hướng an toàn, bền vững

Nuôi biển được tỉnh Kiên Giang xác định là một trong những hướng chủ lực trong thời gian tới để phát triển hiệu quả và bền vững ngành thủy sản.

Đang cập nhật dữ liệu !