nông nghiệp sạch

Cập nhập tin tức nông nghiệp sạch

Hợp tác xã thành công với mô hình nông nghiệp sạch gắn với du lịch

Nhận thấy thị trường rau sạch, rau hữu cơ có nhiều tiềm năng, cô gái ở Quảng Nam quyết định từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê cùng nhóm bạn thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp công nghệ cao.

Đang cập nhật dữ liệu !